Zastosowanie komór oferowanych przez
Dawsongroup Polska sp. z o.o. w poszczególnych branżach

 

Nasze komory oferują także mrożenie, schładzanie i zamrażanie szokowe.

Przemysł mięsny i drobiarski

 • Szybkie i kontrolowane schładzanie mięsa , wędlin czy drobiu,
 • Szybkie i kontrolowane zamrażanie mięsa , wędlin i drobiu,
 • Dojrzewanie i uszlachetnianie mięsa i wędlin,
 • Sezonowanie wołowiny na sucho,
 • Sezonowanie wołowiny na mokro,
 • Sezonowanie mięsa wołowego,
 • Dojrzewalnie półtuszy wołowych, dojrzewalnie ćwierćtuszy wołowych,
 • Rozmrażanie mięsa , wędlin, drobiu czy półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego w  branży mięsnej i drobiarskiej,
 • Przechowywanie zamrożonego mięsa , wędlin czy drobiu w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Przechowywanie półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego w  branży mięsnej i drobiarskiej,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji tłuszczów.

 

 

Przemysł piekarniczy i cukierniczy

 • Szybkie i kontrolowane schładzanie wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
 • Szybkie i kontrolowane zamrażanie surowego, uformowane pieczywa, które po zamrożeniu będzie gotowe do finalnego wypieku,
 • Przechowywanie zamrożonego pieczywa czy ciasta w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Przechowywanie półproduktów niezbędnych do wyrobu produktów piekarniczych i cukierniczych,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji czekolady, margaryny czy masła,
 • Utrzymanie wymaganej temperatury podczas procesu wyrastania pieczywa.

 

Przemysł rybny

 • Szybkie i kontrolowane schładzanie ryb i owoców morza,
 • Szybkie i kontrolowane zamrażanie ryb i owoców morza,
 • Rozmrażanie ryb czy półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego w  branży rybnej,
 • Przechowywanie zamrożonych ryb czy owoców morza w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Przechowywanie półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego w  branży rybnej,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji półproduktów. 

 

Przemysł mleczarski

 • Szybkie i kontrolowane schładzanie wyrobów mleczarskich,
 • Szybkie i kontrolowane zamrażanie wyrobów mleczarskich,
 • Przechowywanie zamrożonych półproduktów czy wyrobów mleczarskich w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Przechowywanie półproduktów niezbędnych do wyrobu produktów mleczarskich,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji czekolady, margaryny czy masła,
 • Utrzymanie wymaganej temperatury podczas procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich,
 • Dojrzewanie i uszlachetnianie sera.

 

Przemysł samochodowy

 • Testy pojazdów w temperaturach ujemnych i dodatnich,
 • Testy półfabrykatów do wyrobu części samochodowych w temperaturach ujemnych i dodatnich.

 

Przemysł chemiczny

 • Testy wyrobów przemysłu chemicznego w temperaturach ujemnych i dodatnich oraz ściśle kontrolowanej wilgotności,
 • Testy komponentów i surowców chemicznych w temperaturach ujemnych i dodatnich oraz ściśle kontrolowanej wilgotności,
 • Przechowywanie komponentów i surowców chemicznych,
 • Wygrzewanie komponentów i surowców chemicznych,
 • Wychładzanie komponentów i surowców chemicznych,
 • Badanie właściwości komponentów i surowców chemicznych w temperaturach ujemnych i dodatnich oraz ściśle kontrolowanej wilgotności,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji składników chemicznych,

 

Przemysł ceramiczny

 • Utwardzanie i suszenie mas ceramicznych i kamionki,
 • Przechowywanie półproduktów do wyrobów ceramicznych w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności.

 

Przemysł inżynieryjny i lotniczy

 • Przechowywanie kompozytów w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Testy temperaturowe części, podzespołów, komponentów branży inżynieryjnej i lotniczej. 

 

Petrochemie

 • Przechowywanie nadtlenków temperaturze poniżej -20 ° C,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji i stałej temperatury produktów rafineryjnych.

 

Farmaceutyczny i Laboratoryjny

 • Przechowywanie szczepionek, insuliny, leków i innych środków farmaceutycznych w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Testy i badanie stabilności produktów,
 • Badania próbek w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Badanie stabilności materiału.

 

 

Banki krwi

 • Przechowywanie osocza w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności.

 

Przemysł tytoniowy

 • Kontrolowane zamrażanie beli tytoniu,
 • Kontrolowane rozmrażanie beli tytoniu.

 

Pet Food / Karmy dla zwierząt

 • Szybkie i kontrolowane schładzanie wyrobów  mięsnych i mięsa,
 • Szybkie i kontrolowane zamrażanie wyrobów  mięsnych i mięsa,
 • Rozmrażanie mięsa czy półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego karm dla zwierząt,
 • Przechowywanie zamrożonych wyrobów  mięsnych i mięsa w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Przechowywanie półproduktów niezbędnych do procesu produkcyjnego w  branży Pet Food,
 • Utrzymanie płynnej konsystencji tłuszczów.

 

Przyprawy, zioła,  koncentraty i dodatki do żywności

 • Przechowywanie przypraw, ziół, koncentratów czy półproduktów w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Zamrażanie przypraw, ziół,  koncentratów czy półproduktów w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Rozmrażanie i wygrzewanie ziół,  koncentratów czy półproduktów w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Suszenie ziół.

 

Grzyby leśne/ Runo leśne

 • Przechowywanie grzybni i grzybów świeżych,
 • Przechowywanie grzybów zamrożonych w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Kontrolowane zamrażanie grzybów,
 • Kontrolowane rozmrażanie grzybów.

 

Hodowle Ślimaków

 • Hibernacja ślimaków.

 

Przemysł owocowo-warzywny

 • Przechowywanie owoców i warzyw oraz pulp i koncentratów,
 • Dojrzewanie owoców,
 • Przechowywanie zamrożonych owoców, warzyw, pulp, koncentratów w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
 • Kontrolowane zamrażanie owoców i warzyw oraz pulp i koncentratów,
 • Kontrolowane rozmrażanie owoców i warzyw oraz pulp i koncentratów.